2019 m. spalio 16 d., trečiadienis
Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Į pradžią

NEĮgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
          prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 300121001,
Švitrigailos g. 11E,
03228 Vilnius,
tel.: (8 5) 233 3320,
faks.: (8 5) 233 2469,
el. p.: info@ndnt.lt
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2011-05-01
Iš viso: 3871193
Šiandien: 491
Dabar: 22
 
Apskundimo tvarka

Jei asmuo nesutinka su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu, jis per 30 kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos gali būti apskųstas  NDNT direktoriui.

Skundo (prašymo) dėl sprendimo peržiūrėjimo forma (29.5 kb).

Kai NDNT teritorinio skyriaus sprendimą skundžia asmuo, NDNT gali pakviesti asmenį dalyvauti pakartotinai vertinant jo darbingumo lygį. Jei kviečiamas asmuo be pateisinamos priežasties neatvyksta, gali būti nuspręsta NDNT teritorinio skyriaus priimto sprendimo nekeisti.

Jei su teritorinio skyriaus sprendimu nesutinka pensiją ar išmoką mokanti institucija, jis NDNT direktoriui gali būti apskųstas per 90 kalendorinių dienų nuo pensiją ar išmoką mokančios institucijos informavimo apie sprendimą dienos.

Kai NDNT teritorinio skyriaus sprendimą skundžia pensiją ar išmoką mokanti institucija, NDNT pakviečia asmenį dalyvauti pakartotinai vertinant jo darbingumo lygį ir informuoja pensiją ar išmoką mokančią instituciją apie asmens pakartotinį darbingumo lygio vertinimą, pakartotinio vertinimo vietą ir laiką. Jeigu kviečiamas asmuo neatvyksta į NDNT, sprendimas priimamas jam nedalyvaujant.

NDNT, gavusi visus pakartotiniam darbingumo lygio vertinimui reikalingus dokumentus, vertinimą atlieka ir sprendimą priima per 30 kalendorinių dienų. Asmuo apie sprendimą informuojamas raštu. Jei dėl objektyvių priežasčių per šį terminą pakartotinis vertinimas negali būti atliktas, NDNT direktorius ar jo įgaliotas asmuo gali vertinimo terminą pratęsti 15 kalendorinių dienų. Asmeniui apie termino pratęsimą pranešama raštu.

Jeigu asmuo arba pensiją ar išmoką mokanti institucija nesutinka su pakartotinio darbingumo lygio vertinimo sprendimu (išnagrinėjus skundą), jis per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos gali būti apskųstas ikiteisminei ginčų nagrinėjimo institucijai – Ginčų komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šios komisijos sprendimą asmuo arba jo įgalioti asmenys įstatymų nustayta tvarka gali apskųsti teismui.

 

 

    

 


 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-07 10:12:39
Į viršų

Spausdinti
Naujienų prenumerata


 
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas
Naudojama Smartweb sistema