2019 m. spalio 16 d., trečiadienis
Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Į pradžią

NEĮgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
          prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 300121001,
Švitrigailos g. 11E,
03228 Vilnius,
tel.: (8 5) 233 3320,
faks.: (8 5) 233 2469,
el. p.: info@ndnt.lt
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2011-05-01
Iš viso: 3871158
Šiandien: 456
Dabar: 18
 
Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymas

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas asmenims, kurie be šių paslaugų negali dirbti ankstesnio darbo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją arba kito darbo, atitinkančio jų profesinę kvalifikaciją, įgyti naują profesinę kvalifikaciją arba atlikti kitos profesinės kvalifikacijos reikalaujančius darbus dėl ligos, sveikatos būklės ar organizmo funkcijų sutrikimų.

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas, kai:

 • asmuo pirmą kartą kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo;
 • asmenį į NDNT siunčia Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba).(info@uzt.lt);

Užimtumo tarnyba asmenį į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį siunčia tada, kai:

 •  asmens darbingumo lygis yra nuo 0 iki 45 procentų, jis yra įregistruotas Užimtumo tarnyboje ir priskirtas tikslinei grupei – nepasirengęs darbo rinkai, motyvuotas;
 • iki nustatyto asmens darbingumo lygio termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų;

Užimtumo tarnyba, priėmusi sprendimą siųsti asmenį į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, įteikia jam užpildytą siuntimą į NDNT.

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas įvertinus šiuos kriterijus:

 •  medicininius (vertinami atsižvelgiant į asmens bazinį darbingumą);
 • funkcinius (vertinami atsižvelgiant į valandų, kurias asmuo gali dirbti, skaičių);
 • profesinius ir kitus kriterijus, turinčius įtakos asmens profesinės reabilitacijos ir jo įsidarbinimo galimybėms.

NDNT nustačiusi profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, asmeniui išduoda išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio.

Asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios išvados gavimo dienos turi kreiptis į Užimtumo tarnybą.

Užimtumo tarnyba, suderinusi su asmeniu ir profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą įsakymu patvirtina sprendimą ir išduoda asmeniui siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą. Siuntime nurodoma asmens atvykimo į šią įstaigą (profesinės reabilitacijos programos pradžios) data. Be siuntimo asmeniui išduodamas ir profesinės reabilitacijos pažymėjimas.

Pasibaigus profesinės reabilitacijos programai, NDNT priima sprendimą dėl asmens darbingumo lygio.

Asmeniui atvykus į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, pastaroji su juo sudaro individualią profesinės reabilitacijos programą, užtikrinančią sėkmingą integraciją į darbo rinką, ir teikia jam programoje numatytas profesinės reabilitacijos paslaugas, ir sutartį dėl asmens dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje sąlygų.

Pagal profesinės reabilitacijos programą (ciklą) teikiamos paslaugos: profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas, pagalbos įsidarbinant paslauga, kurių kiekvienos teikimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 5 darbo dienos, palaikymo darbo vietoje paslauga, kurios trukmė negali būti ilgesnė kaip 48 valandos per 6 mėnesių laikotarpį. Profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo, išskyrus profesinį mokymą, paslaugos trukmė negali būti ilgesnė kaip 30 darbo dienų. 

Profesinės reabilitacijos paslaugos teikiamos atsižvelgiant į paties asmens motyvaciją ir pasiryžimą sugrįžti į profesinį gyvenimą.

Pakartotinai asmuo gali būti siunčiamas į profesinę reabilitaciją ne anksčiau kaip po 5 metų nuo profesinės reabilitacijos programos baigimo ar nutraukimo, išskyrus šiuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių pakartotinė profesinė reabilitacija reikalinga anksčiau:

 • kai asmuo, pablogėjus sveikatos būklei, negali dirbti ankstesnio darbo;
 • kai profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta dėl pablogėjusios asmens sveikatos būklės;
 • kai profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai;
 • kai profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta dėl to, kad asmuo buvo laikinai nedarbingas dėl ligos ar šeimos nario slaugos ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį, pakartotinai asmuo gali būti nusiųstas į profesinę reabilitaciją ne anksčiau kaip po 1 metų nuo profesinės reabilitacijos programos nutraukimo dienos;
 • kai asmeniui buvo išduota išvada, kad jam dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje netikslinga, bet pasikeitė asmens darbingumo lygis.

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nenustatomas, kai:

 •  asmeniui reikalinga nuolatinė slauga;
 •  asmuo serga sunkia, greitai progresuojančia, nepasiduodančia gydymui liga, kai profesinė reabilitacija ir darbas yra negalimi;
 • yra paskirti griežti gydymo režimo apribojimai paūmėjus ligai, išskyrus asmenis, kuriems paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės – ambulatorinis stebėjimas pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis;
 • asmens sveikatos būklė netrukdo vykdyti profesinės veiklos;
 • asmens sveikatos būklė, trukdanti profesinei veiklai, tikėtina, artimiausiu metu pagerės vien tik dėl gydymo ir (ar) sveikatos priežiūros priemonių poveikio, ir (arba), minimaliai pritaikius atitinkamas techninės pagalbos priemones, darbo vietą arba darbo sąlygas, asmuo, nedalyvavęs profesinės reabilitacijos programoje, galės grįžti į darbą;
 • asmuo neturi profesinės reabilitacijos motyvacijos (nesutinka dalyvauti profesinėje reabilitacijoje) ir darbinės veiklos motyvacijos.

 

 

 

 

 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-29 15:19:34
Į viršų

Spausdinti
Naujienų prenumerata


 
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas
Naudojama Smartweb sistema